Озонотерапия

венозно, интрамускулно

Озонът е молекула, която за разлика от кислорода не се състои от два, а три кислородни атома.

Озонът предизвиква окислителен стрес и може да убие бактерии, вируси и гъбички и да увеличи кръвообращението. Последният ефект може да се използва при терапия на рак в комбинация с други процедури.

Раковите клетки с нисък кислород обикновено са по-малко чувствителни към химиотерапия и лъчева терапия. Липсата на кислород в туморите също води до засилено образуване на ракови съдове и прави раковите клетки по-агресивни.

В някои изследвания е показано, че озоновата терапия повишава концентрацията на кислород в туморите. Този ефект може да бъде използван, за да направи стандартните методи по-ефективни.

Нито един. Озоновата терапия действа само синергично с други методи и няма директни ефекти за убиване на рака.

Озоновата терапия не е антираково лечение. Неговият статус на подкрепяща мярка е съмнителен. Когато се използва правилно, той се понася добре.

Имате ли нужда от лечение на рак?

Резервирайте безплатната си консултация