GcMAF

подкожен

GcMAF означава фактор, активиращ макрофагите, генериран от протеин GC и е протеин, който се среща естествено в организма.

Казва се, че GcMAF стимулира специфични имунни клетки (макрофаги) и по този начин ги активира за борба с раковите клетки.

Не се препоръчва употребата на GcMAF при лечение на рак.

Не препоръчвам използването на GcMAF в терапията на рака. Лекарството е скъпо и от моя собствен опит мога да кажа, че това вещество не е показало ефективност при многобройни лечения.

Имате ли нужда от лечение на рак?

Резервирайте безплатната си консултация