Antrenè Kansè

Èske ou gen kansè men ou pa ka vwayaje nan klinik mwen an pou mwen jwenn yon terapi?

Pa enkyete. Ou ka toujou jwenn pwofesyonèl ak konstan sipò nan men doktè.

dr-adem-kansè-antrenè

Ki moun ki apwopriye pou pwogram sa a?

Tout pasyan kansè yo ki ap chèche plis asistans nan medikaman altènatif pral gen yon gwo benefis nan pwogram sa a.

Ou ka jwenn sipò kèlkeswa si w ap resevwa yon terapi kansè nan oswa si ou te fini tretman yo.

Ki sa pwogram nan gen ladan?

Dr Adem pral analize ka ou a (rapò) epi kòmanse yon konsiltasyon pèsonèl Skype avèk ou. Li pral travay sou yon estrateji pou ba ou sipò pèmanan nan vwayaj kansè ou.

Pwogram lan gen ladan estrateji yo

  • sipòte tretman kansè ou (sipò chimyoterapi, sipò radiyoterapi)
  • ede trete kansè ou avèk metòd altènatif ki baze sou syans (sipleman oral, dwòg, elatriye)
  • rebati sistèm iminitè ou
  • redwi efè segondè terapi anvan ak aktyèl yo
  • analize rapò san ou yo
  • bay konseye fè analiz
doktè telefonnen

Kijan pou aplike pou pwogram sa a?

Tanpri kontakte mwen nan fòm sa a si ou enterese.

Depans: 500 USD chak mwa *

* Anile sa posib nan fen chak mwa.